Karriere

Hva er scrum? En klar forklaring på 500 ord

Enten du tror det er et kløeord eller ikke, dukker scrum opp på flere og flere steder, metoden kommer fra IT-verdenen, men brukes nå også i andre bransjer. Men hva er egentlig scrum?

Scrum er en fleksibel måte å jobbe på som gjør at teamene kan reagere på endrede omstendigheter og kundeønsker. Begrepet kommer fra rugby.

La oss si at din bedrift er i oppdrag å designe en bil. Normalt setter du kravene på papir, du lager et design, du bygger en prototype og du leverer den første modellen. Alle faser er tydelig avgrenset og følger hverandre.

Men hva om kunden ønsker noe annet halvveis gjennom? Da må du gå tilbake til tegnebrettet og prosjektet er forsinket.

Scrum gjør det mulig å justere i mellomtiden og løse problemer. Tilnærmingen faller inn under den smidige filosofien.

Les mer: Hva er smidig arbeid? En klar forklaring på 500 ord

Prosjektet er kuttet i delvise aktiviteter som er fullført i korte perioder på to til fire uker. Disse korte periodene er en sprint. Etter hver sprint evaluerer laget resultatene og justerer for neste periode. Etter et visst antall sprinter er prosjektet fullført, og det er et arbeidsprodukt som oppfyller kundens ønsker.

På scrum har du forskjellige roller:

Produkteieren: koblingen mellom kunden og teamet som oversetter ønskene til konkrete oppgaver for å oppnå sluttresultatet. Bygg for eksempel denne funksjonaliteten eller løs den.
Det selvadministrerte teamet: fem til ni fagfolk med ulike disipliner som er felles ansvarlige for resultatene.
Scrum master: en veileder som sikrer at scrum prosessen går bra slik at laget kan utføre optimalt. Scrum-mesteren er ikke til syvende og sist ansvarlig for resultatet; som er produkteieren.
På scrum er det tre viktige dokumenter:

Produktreserve: en bestilt liste over alle oppgavene som fortsatt må gjøres for å oppnå sluttresultatet. Produkteieren kompilerer disse og oppdaterer listen etter hver sprint.
Sprintslep: handlelisten over oppgaver teamet ønsker å fullføre i den kommende sprinten.
Scrum board: en oversikt over oppgavene teamet ønsker å utføre under en sprint, inkludert status: å gjøre, gjøre eller gjøre.
På scrum er det fire viktige møter, også kalt seremonier:

Sprintplanlegging: Planleggingsoppgaver for den kommende sprinten.
Daglig standup møte eller dag start: et daglig møte på opptil 15 minutter der laget (vanligvis står) diskuterer hva som er av, hva de gjør og hva hindringene er.
Gjennomgang: viser resultatene av sprinten til produkteieren og/eller kunden. De kan deretter gi tilbakemelding.
Retrospektiv: en evaluering av teamets prestasjoner. Du ser tilbake på arbeidsprosessen og hva du kan forbedre på for neste sprint.
På scrum vet du ikke nøyaktig hvor prosjektet slutter i begynnelsen. Og det er den store kraften.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.